Η ανισότητα του κεφαλαίου και οι ανισόρροποι κομμουνιστές

Το χρήμα δημιουργήθηκε για να πραγματοποιείται πιο εύκολα το εμπόριο, παρακάμπτοντας τη μέθοδο της ανταλλαγής αγαθών και όχι για να συλλέγεται σε προστατευόμενα κουτιά και να επιδεικνύεται η κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο.
Οι πραγματικοί κομμουνιστές θα πρέπει να επιβάλλουν τον κομμουνισμό στον εαυτό τους πρώτα και μετά να εμπνεύσουν τους γύρω τους, και όχι να τον επιβάλλουν στους γύρω τους για να εμπνευστούν οι ίδιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *