Θα με πιάσεις;

Εσύ, ο διπλανός σου και ο κίνδυνος. Ένας άνθρωπος δίπλα σου κινδυνεύει. Η αξία σου θα μετρήσει τώρα. Η αξία σου είναι άσχετη με το:
  • πόσο θα στεναχωρηθείς αν κάποιος πεθάνει
  • πόσα βιβλία έχεις διαβάσει
  • πόσο υψηλό IQ έχεις
  • πόσα πτυχία έχεις
  • πόσο εύκολα λες πως αγαπάς κάποιον
  • πόσο θρησκευόμενος είσαι
  • πόσο γρήγορος είσαι
  • πόσο πλούσιος είσαι
  • πόσο πιο σημαντικός θεωρείς πως είσαι από τον άλλον για να θυσιάσεις χρόνο για αυτόν

Η αξία σου είναι στο να σώσεις τον άλλον ακόμα και εάν κινδυνέψεις ο ίδιος. Η αγάπη για τη ζωή δεν μεταφέρεται με λόγια, αλλά με πράξεις. Είσαι αποφασισμένος να σώσεις κάποιον ή θεωρείς πως είσαι πιο σημαντικός από αυτόν για να τον σώσεις.

Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Φιλιππισίους 2:3-11 (δική μου απόδοση)

Οι πράξεις σας ας μην έχουν τη βάση τους στο να φανείτε, αλλά στην ταπεινοφροσύνη. Ο καθένας να θεωρεί τον άλλον ανώτερό του. Σκοπός σας ας μην είναι η επίλυση των δικών σας μόνο υποθέσεων, αλλά και το όφελος των άλλων.

Να υπάρχει σε σας αυτή η αρχή που είχε και ο Ιησούς: ο οποίος αν και είχε Θεϊκή μορφή, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό βόλεμα* αλλά άδειασε τον εαυτό του παίρνοντας μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος. Και ενώ ήταν άνθρωπος ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο που υπάκουσε μέχρι και στο σημείο να πεθάνει και μάλιστα στον σταυρό. Γι’ αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε το μεγαλύτερο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού, κάθε γόνατο να λυγίσει στον ουρανό και στη γη και στα καταχθόνια, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει πως Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός σε δόξα του Θεού Πατέρα.


*βόλεμα = στο αρχαίο “αρπαγμόν”: συνήθως δίνεται η έννοια στις μεταφράσεις ως αποτέλεσμα αρπαγής – κλοπής. Εγώ το καταλαβαίνω ως κάτι από το οποίο κάποιος αρπάζεται και θέλει να μείνει εκεί πεισματικά – βόλεμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *