Ο σπουδαιότερος άνθρωπος

AwesomeManCover[1]Πώς θα ένιωθες αν κάποιος έλεγε πως είσαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γεννήθηκε ποτέ; Και πώς θα ένιωθες αν αυτό το έλεγε ο ίδιος ο Χριστός[1];
Η αλήθεια είναι πως δύσκολα το λες αυτό ακόμα και για έναν συγγενή σου[2]. Ο Ιησούς όμως ήταν απροκατάληπτος και δεν βιάστηκε να μιλήσει, αλλά ήξερε πολύ καλά τι έλεγε[3] καθώς όλα του τα είχε δώσει στα χέρια του ο Πατέρας[4]. Σίγουρα λοιπόν αυτή η μαρτυρία είναι αληθινή γιατί ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια[5].
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λοιπόν ήταν ο μεγαλύτερος, ή αλλιώς ο σπουδαιότερος άνθρωπος που γεννήθηκε μέχρι εκείνη την ημέρα. Τι κάνει κάποιον σημαντικό; Η γενναιοδωρία, τα ταλέντα, τα λεφτά, τα θαύματα, τα παλάτια, η ρητορική, η πολιτική, η ομορφιά, η αίγλη; Μα αλήθεια ο Ιωάννης δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που είχε ήταν δέρμα καμήλας για ρούχο και φώναζε δυνατά μέσα στην έρημο[6]!
Πολλοί είναι αυτοί που φωνάζουν μέσα στην έρημο σήμερα, και μέσα στη Βουλή, και στα κανάλια, στις φυλακές, στους πολέμους, στα καφενεία.. αλλά κανένας δεν τους ακούει. Ποια η διαφορά; Η διαφορά ήταν σε αυτό που έλεγε, ο λόγος που το έλεγε, ο τρόπος που το έλεγε και Αυτός που του είπε να το πει. Ο Ιωάννης διακήρυττε: «Ετοιμάστε τον δρόμο του Κυρίου κάντε ίσα τα μονοπάτια του»[7]. Βάπτιζε, έκανε μαθητές και έλεγε πως θα ερχόταν ένας μεγαλύτερος από αυτόν[8]. Όταν μάλιστα είδε τον Ιησού είπε: «Δέστε ο Αμνός του Θεού[9]»  και ομολόγησε πως είναι ο Υιός του Θεού[10].
Ανακεφαλαιώνοντας: ο Ησαΐας[11] προφήτευσε πως θα ερχόταν ο Ιωάννης. Ο Θεός του έδωσε ένα απλό μήνυμα να μεταδώσει όταν θα έβλεπε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει πάνω στον Χριστό σαν περιστέρι. Και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς όπως του τα ζήτησε ο Θεός: απλά, χωρίς να ζητάει τιμές, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να τον αποδεχτεί για να συνεχίσει. Μόνος του μέσα στην έρημο έγινε μία σπίθα που προετοίμασε τον δρόμο του Χριστού. Τήρησε ακριβώς την εντολή που του δόθηκε. Με τον τρόπο του πείστηκε ο λαός και όταν ήρθε η ώρα του Χριστού πολλοί τον ακολούθησαν.
Ο Θεός θέλει να μας τιμήσει. Μας έχει δώσει εντολές που πρέπει να κρατήσουμε σαν την υπέρτατη αξία στη ζωή μας. Αν τις κρατήσουμε και μείνουμε ενωμένοι μαζί Του δεν θα χάσουμε. Μία εντολή μας θυμίζει την αλήθεια – την καρδιά του Θεού. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Απλή και τόσο δύσκολη, καθώς απαιτεί να μένουμε ταπεινοί, πρόθυμοι, αληθινοί, ανεκτικοί, υπομένοντας τα πάντα με τα μάτια μας ψηλά, με καθαρή καρδιά και με χαμόγελο τις δυσκολίες της ζωής.

(Αθήνα 29/3/2013)


[1] Ματθαίος 11:11
[2] Λουκάς 1:36
[3] Λουκάς 3:11
[4] Ιωάννης 13:3
[5] Ιωάννης 1:14
[6] Λουκάς 7:24-30
[7] Ματθαίος 3:2
[8] Ιωάννης 1:26,27
[9] Ιωάννης 1:36
[10] Ιωάννης 1:34
[11] 40:3

One thought on “Ο σπουδαιότερος άνθρωπος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *