Το ερώτημα του Κακού και ο Θεός

Ο Dr. Ravi Zacharias είναι ένας φοβερός απολογητής ο οποίος συναρπάζει το κοινό του κάθε φορά. Συχνά καλείται να δώσει ομιλίες σε Πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο περί της ύπαρξης του Θεού και της χριστιανικής πίστης, ενώ στο τέλος των ομιλιών του απαντάει σε ερωτήσεις από το κοινό.
Όπως φαίνεται και στο βιντεάκι, δέχτηκε κάποια στιγμή την πασίγνωστη ερώτηση: “Αν υπάρχει ο Θεός γιατί υπάρχει κακό στον κόσμο;” Μέρος της απάντησής του είναι το παρακάτω:
[…]Όταν κάποιος θέτει το ερώτημα του κακού, σιωπηρά υποθέτει επίσης την ύπαρξη του καλού.
Όταν υποθέτεις πως υπάρχει κακό, υποθέτεις πως υπάρχει και καλό.
Όταν λες πως υπάρχει το κακό, υποθέτεις πως υπάρχει ένας ηθικός νόμος πάνω στον οποίο στηρίζεσαι για να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό. Αλλά για να δέχεσαι πως υπάρχει ηθικός νόμος, επιβάλλεται να υπάρχει και ο νομοθέτης, όμως αυτό είναι που προσπαθείς να διαψεύσεις και όχι να αποδείξεις!
Αν δεν υπάρχει νομοθέτης, δεν υπάρχει και νόμος. Αν δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει καλό. Αν δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει ούτε κακό. Η ερώτηση λοιπόν αυτοαναιρείται.[…]

2 thoughts on “Το ερώτημα του Κακού και ο Θεός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *