ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διάφοροι νέοι, από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, από διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά με ένα κοινό, την χριστιανική πίστη, συναντώνται σε μια ελεύθερη και αδογμάτιστη διαδικτυακή χριστιανική κοινότητα. Σκέφτονται, αρθρογραφούν, δημιουργούν, κυκλοφορούν, βλέπουν και σχολιάζουν κοινωνικά, πολιτικά, καθημερινά, επιστημονικά, θρησκευτικά, καλλιτεχνικά και άλλα θέματα και γενικώς ασχολούνται με αυτό που πραγματικά έχει νόημα – την ζωή – και αυτό που της το δίνει – την αγάπη. Εμπνέονται από την ζωή και την διδασκαλία του Χριστού και επιζητούν να την κάνουν πράξη.