προτεραιτοτητα (video)

Δεν χρειάζεται να έχεις περάσει ό,τι ο άλλος για να αλλάξεις προτεραιότητες.

Η πρόταση του Χριστού είναι η εξής: “μπες στη θέση του άλλου”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.