Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας

Όχι, εδώ δεν θα μιλήσουμε για τα πολλά οφέλη της αιμοδοσίας. Απλά ενημερώνουμε πως υπάρχει προγραμματισμένη μέρα για κάτι τέτοιο στο ΕΜΠ – στην Πολυτεχνειούπολη!! Δεκτοί γίνονται φυσικά και εξωσχολικοί! ;) (ρώτησα πριν να το πω). Αυτή η κίνηση δεν σχετίζεται με τον ιστότοπό μας, απλά τη γνωστοποιούμε σε όλους καθώς αξίζει!!!

 Image

Πληροφορούμε την Πολυτεχνική Κοινότητα, ότι ως ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας, ορίστηκε η Τετάρτη 05/03/2014 και ώρα από 10:00 π.μ έως 13:00μ.μ.

Η Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ιατρικού Τμήματος, κτίριο Γεν. Εδρών Γ Ζωγράφου.

Η συμμετοχή όλων μας θεωρείται απαραίτητη και αποτελεί απόδειξη προσφοράς προς το συνάνθρωπο και το αναγκαίο κίνητρο για να συνε-χιστεί ο θεσμός της Αιμοδοσίας και η διατήρηση της Τράπεζας Αίματος στο Ε.Μ.Π.

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Ιωάννα

Τηλ.: 772-1566 – 772-3854

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *